Chi tiết sản phẩm

THÉP HÌNH CHỮ U .1

Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ
Mô tả : Tiêu chuẩn JIS, Q, KS, GOST, TCVN Chiều cao bụng 50 - 380mm Chiều cao cánh 25 - 100mm Chiều dài 6000 - 12000mm
Kích thước chuẩn (mm) Diện tích mặt cắt ngang (cm2) Đơn trọng (kg/m) Tọa độ trong tâm (cm) Momen quán tính (cm4) Bán kính quán tính (cm) Modun kháng uốn mặt cắt (cm3)
QUY CÁCH THEO TIÊU CHUẨN NHẬT
HxB t1 t2 r1 r2 A W Cx Cy Ix Iy ix iy Zx Zy
C75x40 5 7 8 4 8.818 6.92 0 1.28 75.3 12.2 2.92 1.17 20.1 4.47
C100x50 5 7.5 8 4 11.92 9.36 0 1.54 188 26 3.97 1.48 37.6 7.52
C125x65 6 8 8 4 17.11 13.4 0 1.9 424 61.8 4.98 1.9 67.8 13.4
C150x75 6.5 10 10 5 23.71 18.6 0 2.28 861 117 6.03 2.22 115 22.4
C200x80 7.5 11 12 6 31.33 24.6 0 2.21 1,950 168 7.88 2.32 195 29.1
C200x90 8 13.5 14 7 38.65 30.3 0 2.74 2,490 277 8.02 2.68 249 44.2
C250x90 9 13 14 7 44.07 34.6 0 2.4 4,180 294 9.74 2.58 334 44.5
C300x90 9 13 14 7 48.57 38.1 0 2.22 6,440 309 11.5 2.52 429 45.7
C380x100 10.5 16 18 9 69.69 54.5 0 2.41 14,500 535 14.5 2.78 763 70.5
C380x100 13 20 24 12 85.71 67.3 0 2.54 17,600 655 14.3 2.76 926 87.8
    1.   Cơ tính của thép kết cấu Cacbon thông dụng:
Mác thép Giới hạn chảy δc (MPa) ≥ Độ bền kéo δb (MPa) Độ giãn dài ≥ Uốn cong 108o
(1) (2) r bán kính mặt trong
Chiều dày hoặc đường kính (mm) Chiều dày hoặc đường kính (mm) δ (%) a độ dài hoặc đường kính
  ≤ 16 > 16 > 40    
SS330  205 195 175 330 ~430 Tấm dẹt ≤ 5 26 r = 0.5a
> 5 21
~ 16  
16 ~ 26
50  
> 40 28
205 195 175 330 ~430 Thanh, góc ≤ 25 25 r = 0.5a
30
SS400  245 235 215 400 ~510 Tấm dẹt ≤ 5 21 r = 1.5a
> 5 17
~ 16  
16 ~ 21
50  
> 40 23
Thanh, góc ≤ 25 20 r = 1.5a
> 25 24
SS490  280 275 255 490 ~605 Tấm dẹt ≤ 5 19 r = 2.0a
> 5 15
~ 16  
16 ~ 19
50  
> 40 21
Thanh, góc ≤ 25 18 r = 2.0a
> 25 21
SS540 400 390 - 540 Tấm dẹt ≤ 5 16 r = 2.0a
> 5 13
~ 16  
16 ~ 17
50  
> 40  
400 390 - 540 Thanh, góc ≤ 25 13 r = 2.0a
> 25 17
(1)   Chiều dày hoặc đường kính > 100mm, giới hạn chảy hoặc độ bền chảy SS330 là 165 MPa, SS400 là 245 MPa.
(2)   Thép độ dày > 90mm, mỗii tăng chiều dày 25mm, độ giãn dài giảm 1% nhưng giảm nhiều nhất chỉ đến 3%.

(Trích nguồn sổ tay xây dựng thép thế giới PGS. TS. Trần Văn Địch tr.291 - 294)

2. Cơ tính thép kết cấu hàn:
Mác thép Giới hạn chảy (MPa) ≥ Độ bền kéo Độ giãn dài ≥ Akv (0oC)/J
Chiều dày  (mm) Chiều dày (mm) Chiều dày (mm) δ (%)
<16 16 ~ 40 40 ~ 75 75 ~ 100 100 ~ 160 160 ~ 200 <100 100 ~ 200
SM400A 245 235 215 215 205 195 400 ~ 510 400 ~ 510 < 5 23 -
SM400B 5 ~ 16 18 ≥ 27
  16 ~ 50 22  
SM400C - - > 40 24 ≥ 47
SM 490A 325 315 295 295 228 275 490 ~ 610 490 ~ 610 <5 22 ≥ 27
SM 490B 5 ~ 16 17
  16 ~ 50 21
SM 490C - - > 40 23 ≥ 47
SM490YA 365 355 335 325 - - 490 ~ 610 - < 5 19 -
SM490YB 5 ~ 16 15
  16 ~ 50 19
  > 40 21 ≥ 27
SM520B 365 355 335 325 - - 520 - 640 - < 5 19  
SM520C 5 ~ 16 15 ≥ 27
  16 ~ 50 19  
  > 40 21 ≥ 47
SM 570 460 450 430 420 - - 570 - 720 - < 16 19 ≥ 47
> 16 26 (-50C)
> 20 20  
 

 

Mác thép Mác cũ C (%) Si (%) Mn (%) P (%) S (%) Điều kiện kèm theo
Thép cacbon thông thường [JIS G3101 (1981)]       Kết cấu thép độ dày (mm)   
SS330 S34 - - - 0.05 0.05  
SS400 S41 - - - 0.05 0.05  
SS490 SS50 - - - 0.05 0.05  
SS540 SS55 ≤ 0.30 - 1.6 0.04 0.04  
Thép kết cấu hàn [JIS G3106 (1992)]     ≤ 50
SM400A SM41A ≤ 0.23 - ≥ 2.5 X C 0.035 0.035 >50  ~ 200
≤ 0.25 - ≥ 2.5 X C 0.035 0.035  
SM400B SM 41B ≤ 0.20 ≤ 0.35 0.60 ~ 1.00 0.035 0.035 ≤ 50
≤ 0.22 ≤ 0.35 0.60 ~ 1.00 0.035 0.035 >50  ~ 200
SM400C SMC ≤ 0.18 ≤ 0.35 ≤ 1.4 0.035 0.035 ≤ 100
SM490A SM50A ≤ 0.20 ≤ 0.55 ≤ 1.60 0.035 0.035 ≤ 50
≤ 0.22 ≤ 0.55 ≤ 1.60 0.035 0.035 > 50  ~ 200
SM490B SM50B ≤ 0.18 ≤ 0.55 ≤ 1.60 0.035 0.035 ≤ 50
    ≤ 0.22 ≤ 0.55 ≤ 1.60 0.035 0.035 > 50  ~ 200
SM490C SM50C ≤ 0.18 ≤ 0.55 ≤ 1.60 0.035 0.035 ≤ 100
SM490YA SM50YA ≤ 0.20 ≤ 0.55 ≤ 1.60 0.035 0.035 ≤ 100
SM490YB SM50YB ≤ 0.20 ≤ 0.55 ≤ 1.60 0.035 0.035 ≤ 100
SM520B SM53B ≤ 0.20 ≤ 0.55 ≤ 1.60 0.035 0.035 ≤ 100
SM520C SM53C ≤ 0.20 ≤ 0.55 ≤ 1.60 0.035 0.035 ≤ 100
SM570(1) SM58 ≤ 0.18 ≤ 0.55 ≤ 1.60 0.035 0.035 ≤ 100
(1) Hàm lượng cacbon (Ce) của mác thép SM570, chiều dày ≤ 50mm là ≤ 0.44%, từ 50 - 100mm ≤ 0.47%
 
Sản phẩm khác
tin tức
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 1
2018 Copyright © CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÉP SÀI GÒN. All rights reserved. Design by NINA Co.,Ltd