Thép không gỉ: Theo thống kê thương mại Nhật Bản, trong nửa đầu năm 2018 nước này nhập khẩu tổng cộng 140.000 tấn, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong số đó, nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 11.000 tấn, tăng 98% so với cùng kỳ năm ngoái, từ Hàn Quốc đạt 10.000 tấn, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái, từ Đài Loan đạt 22.000 tấn, tăng 35,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngoài ra, Nhật Bản nhập khẩu khoảng 331.000 tấn thép đặc biệt, giảm 30,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo Viện Sắt và Thép Nhật Bản (ISIJ), xuất khẩu thép không gỉ của nước này trong tháng 8/2018 đạt 78.000 tấn, giảm 1,5% so với tháng trước đó. Sự suy giảm chủ yếu do nhập khẩu từ Đài Loan và Thái Lan giảm.
Xuất khẩu thép không gỉ của Nhật Bản sang Trung Quốc giảm 0,4% so với tháng 7/2018, sang Hàn Quốc tăng 6,2% so với tháng 7/2018, sang Đài Loan giảm 24,8% so với tháng 7/2018, sang Mỹ tăng 1% so với tháng 7/2018, sang Thái Lan giảm 8,7% so với tháng 7/2018.
Ngoài ra, Nhật Bản xuất khẩu khoảng 620.000 tấn thép đặc biệt (ngoại trừ thép không gỉ) trong tháng 8/2018, tăng 5,1% so với tháng trước đó. Xuất khẩu thép đặc biệt (bao gồm thép không gỉ) đạt 700.000 tấn, tăng 4,3% so với tháng trước đó.
Viện Sắt và Thép Nhật Bản (ISIJ) cho biết, nhập khẩu thép không gỉ của Nhật Bản trong tháng 8/2018 đạt 21.300 tấn, giảm 7,3% so với tháng 7/2018. Sự suy giảm này chủ yếu do giảm xuất khẩu từ Đài Loan và Hàn Quốc, với mức giảm lần lượt 8% và 14,3% so với tháng 7/2018.
Ngoài ra, trong tháng 8/2018, Nhật Bản nhập khẩu khoảng 20.600 tấn thép đặc biệt (ngoại trừ thép không gỉ), giảm 52,2% so với tháng trước đó. Nhập khẩu thép đặc biệt (bao gồm thép không gỉ) đạt 42.000 tấn, giảm 36,6% so với tháng trước đó.
Thép cuộn: Theo thống kê, trong tháng 7/2018 Nhật Bản đã xuất khẩu 35.000 tấn thép cuộn, giảm 22,92% so với tháng trước đó, cũng giảm 31,94% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 5.200 tấn, tăng 21,9% so với tháng trước đó nhưng giảm 16,96% so với cùng tháng năm ngoái, sang Mỹ đạt 7.000 tấn, giảm 61,23% và 36,31% so với tháng trước đó và cùng tháng năm ngoái, sang Đài Loan đạt 180 tấn, giảm 79,51% so với tháng trước đó và giảm 87,23% so với cùng tháng năm ngoái, sang Hàn Quốc đạt 7.100 tấn, giảm 3,57% và 21,66% so với tháng trước đó và cùng tháng năm ngoái.
Thép thương phẩm: Theo thống kê, xuất khẩu thép thương phẩm trong tháng 7/2018 đạt 37.000 tấn, giảm 20,76% so với tháng trước đó, cũng giảm 1,77% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 6.000 tấn, tăng 35,34% so với tháng trước đó và tăng 19,95% so với cùng tháng năm ngoái, sang Đài Loan đạt 4.700 tấn, tăng 15,63% so với tháng trước đó và tăng 29,11% so với cùng tháng năm ngoái, sang Hàn Quốc đạt 17.000 tấn, giảm 38,1% so với tháng trước đó và giảm 12,83% so với cùng tháng năm ngoái.
 
Thép tấm HDG: Theo thống kê, trong tháng 8/2018 Nhật Bản đã xuất khẩu khoảng 330.000 tấn thép tấm mạ kẽm nhúng nóng, tăng 13,63% so với tháng trước đó, cũng tăng 16,1% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khấu sang Trung Quốc đạt 55.000 tấn, tăng 28,63% so với tháng trước đó, và tăng 35,54% so với cùng tháng năm ngoái, sang Mỹ đạt 8.000 tấn, tăng 20,57% so với tháng 7/2018 và tăng 23,71% so với cùng kỳ năm ngoái, sang Đài Loan đạt 12.000 tấn, giảm 1,15% so với tháng 7/2018 nhưng tăng 62,4% so với cùng tháng năm ngoái, sang Hàn Quốc đạt 10.000 tấn, tăng 143,35% so với tháng trước đó và tăng 80,75% so với cùng tháng năm ngoái.
Nguồn: VITIC/Bloomberg